•  
  Contacte (Nom)
 •  
  Correu electrònic
 •  
  Telèfon
 •  
  Destinatari neteja
 •  
  Tipus de neteja / servei
 •  

  Temps de realització de servei (indicar total hores en puntuals o total hores mensuals en manteniment)

 •  

  Comentaris
 •  
  Introdueix el que veus

 •